Certifikatë për kategorinë e verërave të kuqe, cmimi i dytë