Filozofia e prodhimit

Procesi i vereberjes kryhet duke u fokusuar tek cilesia: rrushi perzgjidhet dhe verezimi mbikqyret nga SEA (Studio Enologico Associato), nje studio italiane nga rajoni Marche,me pervoje te gjate, e drejtuar me dashuri dhe passion nga Pr. Dr. Luigi Costantini.Galeria

Kallmet Kallmet Kallmet
Kallmet Kallmet Kallmet
Kallmet Kallmet Kallmet