Origjina (Zona e prodhimit):

Zona e Kallmetit dhe fshatrat perreth, ne nje gjatesi gjeografike jo me larg se 30 km nga vendndodhja e Kantines Kallmeti.

Klasifikimi i verës

Verë e kuqe e that

Varieteti i rrushit

    I kuq
  • 100%

Kallmet, i cili është varietet i lashtë autokton shqiptar i kultivuar në zonën e origjinës dhe i përhapur kryesisht në rrethet e Lezhës dhe Shkodrës. Rendimenti mesatar ne vreshtat eshte 50-60 Kv/Ha.

Origjina (Zona e prodhimit):

Zona e Kallmetit dhe fshatrat perreth, ne nje gjatesi gjeografike jo me larg se 30 km nga vendndodhja e Kantines Kallmeti.

Klasifikimi i verës

Verë e kuqe e thatë e vjetëruar

Varieteti i rrushit

    I kuq
  • 100%

Kallmet, i cili është varietet i lashtë autokton shqiptar i kultivuar në zonën e origjinës dhe i përhapur kryesisht në rrethet e Lezhës dhe Shkodrës. Rendimenti mesatar ne vreshtat e Kallmetit te destinuara per kete vere nuk kalon 50 Kv/Ha. Vjelja behet e vone, 2-3 jave me vone se pjesa tjeter e rrushit qe destinohet per dy vererat e tjera, atehere kur rrushi eshte tejpjekur dhe sapo ka filluar te rrudhoset ne hardhi.