Klasifikimi

Distilat me metode tradicionale nga lengu i fermentuar i rrushit Kallmet dhe e vjeteruar ne vozga lisi francez.

Origjina (Zona e prodhimit):

Zona e Kallmetit dhe fshatrat perreth, ne nje gjatesi gjeografike jo me larg se 30 km nga vendndodhja e Kantines Kallmeti.

Varieteti i rrushit

    Kallmet
  • 100%

Kallmet, i cili është varietet i lashtë autokton shqiptar i kultivuar në zonën e origjinës dhe i përhapur kryesisht në rrethet e Lezhës dhe Shkodrës. Rendimenti mesatar ne vreshtat eshte 50-60 Kv/Ha.

Klasifikimi

Distilat me metode tradicionale nga lengu i fermentuar i rrushit Kallmet

Origjina (Zona e prodhimit):

Zona e Kallmetit dhe fshatrat perreth, ne nje gjatesi gjeografike jo me larg se 30 km nga vendndodhja e Kantines Kallmeti.

Varieteti i rrushit

    Kallmet
  • 100%

Kallmet, i cili është varietet i lashtë autokton shqiptar i kultivuar në zonën e origjinës dhe i përhapur kryesisht në rrethet e Lezhës dhe Shkodrës. Rendimenti mesatar ne vreshtat eshte 50-60 Kv/Ha.