Etiketat e reja

Aktualisht në faqe do të gjeni produktet e "Kantina Kallmet" me etiketat e reja të krijuara
Në treg ndodhen ende produktet me etiketa të vjetra , duke qene se nuk janë ende të vendosura ne stampim.